This is Mission Control

Med anledningen av namnet Mission Control kommer här en film om hur det var när det begav sig.