Izigo

Borås nyaste taxibolag heter Izigo. Mission Control tog fram namn, logotyp, grafik och profilering av både bilar och bussar.