Ikoner, Powerpoint och en kaffemaskin

Coffe

En snabb uppdatering av delar av veckans jobb; Ikonframtagning innehållande ett grundläggande tänk om hur man borde behandla sub-logos. Nya viktiga Powerpoint-slides med frugal grafik som behandlar finansiering samt vad man egentligen skall kommunicera på kaffemaskinernas display. Allt vi håller på med pekar alltid mot ett mål och det är viktigt att komma ihåg även när man petar i detaljer. Helheten består ju av just det.