The European Spallation Source

ESS-screenshot-webJust nu arbetar jag mycket för ESS. Här fungerar jag som deras externa AD och är involverad i allt från intranet till hur receptionen ser ut. Skyltar, rapportmanér, segmenteringslösningar, displayer på kaffemaskiner, annonser, roll-ups, rubbet mao. Riktigt kul!

European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund. Den kommer att tas i drift 2019 och skall vara i full drift först år 2025 så det dröjer innan man ser allt som produceras. Se mer på länkarna vad det handlar om.

europeanspallationsource.se

http://sv.wikipedia.org/wiki/European_Spallation_Source