ESS Manager Handbook

ESS Manager Handbook

Det börjar bli många anställda från flera länder och ESS, The European Spallation Source, har inte haft någon manual för de nyanställda. Vi var med och tog fram den, en trevlig trycksak på 58 sidor med bra papper, ringbindning, tumgrepp och ett lättbegripligt upplägg.
europeanspallationsource.se