Case

Izigo

Borås nyaste taxibolag heter Izigo. Mission Control tog fram namn, logotyp, grafik och profilering av både bilar och bussar.

SeaCure Web

SeaCure Web

SeaCure är ett västkustbaserat företag som arbetar med dykeri, ROV, vattensäkerhet mm. Deras web började kännas gammal och resten löste vi. www.seacure.se

ESS Manager Handbook

ESS Manager Handbook

Det börjar bli många anställda från flera länder och ESS, The European Spallation Source, har inte haft någon manual för de nyanställda. Vi var med och tog fram den, en trevlig trycksak på 58 sidor med bra papper, ringbindning, tumgrepp och ett lättbegripligt upplägg. europeanspallationsource.se

The European Spallation Source

Just nu arbetar jag mycket för ESS. Här fungerar jag som deras externa AD och är involverad i allt från intranet till hur receptionen ser ut. Skyltar, rapportmanér, segmenteringslösningar, displayer på kaffemaskiner, annonser, roll-ups, rubbet mao. Riktigt kul! European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund. Den kommer att tas i drift 2019 …

The European Spallation Source Read More »