Hej

Kul att du var lite nyfiken

Vi är en digital byrå som arbetar med marknadsföring och varumärkesutveckling på flera sätt. Med hjälp av kreativitet, erfarenhet, envishet och teknik hjälper vi företag och organisationer att utvecklas och nå nya mål.

Kan verkligen en liten byrå fixa allt detta själv? Nej, givetvis inte, därför löser vi flera uppdrag i nära samarbete med andra. Dock är det en kontakt mot kunden som gäller, Mission Control…

En digital byrå

Ett modernare arbetssätt

Vi försöker hela tiden att arbeta med med moderna digitala verktyg för att styra upp hur vi arbetar med våra kunder. Det behöver inte vara så konstigt egentligen, det kan t ex vara att vi använder skype som ersättning för ett fysiskt möte när det passar bättre. Dropbox, Trello, Slack osv är andra verktyg som som inte är så svåra samtidigt som de effektiviserar vid mer komplexa uppdrag. Men bli inte rädd, vi använder bara de verktyg som gör livet lättare :)

Vad behöver du?

Varumärke

Vad tycker kunderna om ditt varumärke idag? Hur borde det utvecklas?

Trycksaker

Broschyrer, visitkort, annonser, etiketter, vepor osv.

Hemsidor

Vi bygger moderna hemsidor snabbt som du själv kan editera.

Foto & Film

Vi har rätt kontakter vare sig det är under vattnet, i studion
eller ifrån helikopter.

Eventproduktion

Stora eller små, ljud och ljus, filmat och fotat,
presshantering och vip-inbjudningar.

The Mission Control Way

I vilken ordning arbetar vi med andra ord.

Analys

En analys (av grekiska: analysis, upplösning) är det att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.

Utveckling

Utveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter och tjänster ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Arbetet går igenom ett flertal faser. Ofta initieras det med en idéhanteringsprocess.

Implementering

En implementation (även realisering) är den praktiska tillämpningen av en metod, algoritm eller andra kända fakta för att uppnå ett specifikt resultat.

Återkoppling

Återkoppling, även kallat feedback, är ett sätt att styra olika typer av system, där en del av utsignalen kopplas till systemets insignal. Återkoppling används bland annat i elektriska, akustiska och mekaniska system och i matematiska modeller.